Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ondergeteekende

wonende te

(Volledig invullen)

wenscht lid te worden van de Vereeniging voor Veilig Verkeer tegen een jaarlijksche bijdrage van f

Cin te vullen f 1.—, f 1.50, f 2-, f 2.50 of meer)

den

1936.

Handteekening:

Laat elk lid trachten 'n nieuw lid aan te brengen. (Zie adres v. d. Sccr. bij de jaaroverzichten.)

g c 2

& i-S

O w 8 O 8 3 * w O

5; H td w H

I go ?

< H (D

B P p

< w o sr o W ^ ff.

^ B.Sd ^ w H Q B'

2 £ : 2" I h : B- > § : 165

a ^ s-s

Ö CO g". M

O CJT £3 ^

^-2 O OQ M

Sluiten