Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

MENS EN ONDERMENS.

Wat is de heerschappij van de ondermens? Eén van de opgewondenste standjes, Otto Bangert, komt in zijn „Deutsche Revolution” tot deze ontboezeming: „Het gepeupel regeert. Zijn opvattingen en levensgewoonten dringen overal door, verwoesten de zielen, vernielen elke orde, alle waarden storten in, alle grootheid valt, niets is meer heilig, niets houdt stand. Men voelt geen greintje verantwoordelijkheid meer, noch voor het verleden, noch voor de toekomst, men begeert slechts het ogenblik en zijn lust. Het „pluk den dag”, het „brood en spelen” van het stervende Rome beheerst de geile dag; ontzenuwde mannen brullen boksers en naakte danseressen toe en schaamteloze vrouwen gooien zich weg in het slijk. Brutaal en naakt schrijdt de zonde door de straten, uit alle hoeken grijnst het verval. — De góden hebben de aarde verlaten. Log verheft zich uit de modder het dier. Het leven zinkt tot de laagste trap. De dag van de „Ondermens” is aangebroken” x)

Als men een dergelijke, uiterst typerende fascistische gevoelsuitstorting onderzoekt, dan doet men goed zich niet te laten afleiden door een aantal voor de hand liggende verklaringen. Het behoeft b.v. geen betoog, dat een dergelijke passage met z’n„lust”, z’n „geile dag”, z’n „naakte danseressen”, z’n „schaamteloze vrouwen”, z’n „zonde”, die „brutaal en naakt” voorbij flaneert, veel meer verraadt omtrent de sexuele ontreddering van den schrijver en zijn soortgenoten, dan omtrent de noden van onze tijd.2). En men zou dus het thema: „Zij die op de „ondermens” schelden, zijn in de meeste gevallen niet in staat de sexuele functies van de „normale mens” normaal uit te oefenen” gemakkelijk verder kunnen ontwikkelen, als dit al niet in geschriften van Reich

l) Gecit. bij W. Banning „Het Nationaal-Socialisme” blz. 28. a) Hierop is vooral gewezen door Wilhelm Reich in z’n „Massenpsychologie des Faschismus”.

Sluiten