Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gecompliceerder geworden is, zodat het uiterst moeilijk is een juist inzicht te verwerven en nog moeilijker de gang van zaken te beheersen. En hieruit concludeert men nu niet, dat zeer bijzondere capaciteiten nodig zijn, om thans en in de toekomst de weg door de wereld te vinden, doch dat een grote vereenvoudiging nodig is, een zo ver mogelijk teruggaan naar een primitieve gemeenschap. Men meent dat een eenvoudige overzichtelijke orde ook op heden gemakkelijk mogelijk is, want een dergelijke toestand vindt men in het leger, waar bevelen van boven en gehoorzamen door de ondergeschikten, alle problemen in een handomdraaien oplossen. Natuurlijk is een dergelijke opvatting een typische „frontstrijders”-opvatting, een mening van soldaten en lagere officieren die geen flauw vermoeden hebben van de gecompliceerdheid van stafwerk, organisatie-techniek, industriëele en wetenschappelijke problemen, waarmee het leger te maken heeft, om over het verband tussen leger en maatschappij (in alle andere opzichten) maar niet te spreken. Men meent dat alles met bevelen en gehoorzamen in orde te brengen is, en dat dus een soldaterige maatschappij een eind zou maken aan al de moeilijkheden van thans. De betere maatschappij van vroeger was ook een soldaten-gemeenschap, wier deugden verdwenen zijn door de invloeden van de handelslieden (= Joden) en van de redeneerders en uitpluizers (= intellectuelen = Joden).

Men moet dus een maatschappij scheppen, gezuiverd van de Joodse zonden, waarin de zuiverheid van het ras der soldaten weer wordt hersteld. Zuiverheid van ras hangt dus niet alleen samen met zuiverheid van bloed (afstamming) maar ook met de levenswijze, welke overeen moet komen met het leven van den soldaat, die het land beschermt en vergroot. Aangezien het niet voortdurend oorlog is, en aangezien ook soldaten niet alleen van „Ehre” und „Treue” kunnen leven, moet er gewerkt worden, maar zo, dat de soldaat altijd voldoende voedsel heeft. En het werk moet tevens van dien aard zijn, dat een physiek sterk, weinig eisend, simpel en tot gehoorzamen geneigd mensenslag ontstaat. Vandaar de voorliefde voor de lichamelijke arbeid, als wier symbool de boer, en in de tweede plaats de handwerker-industriearbeider gezien wordt. Trouwens, de fabriek dient om in de behoeften van landbouwer en soldaat te voorzien. Ziehier dan het eenvoudigste schema van ras-bloed-bodem, zoals het door de gemiddelde Duitser begrepen of „aangevoeld” wordt.

Sluiten