Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

October

Teederen jong, als werd het voorjaar maar lichter nog, want zonder vruchfbegin rrtet dunne mist tusschen de gele blaren zet stil het herfstgetijde in.

Ik. voel alleen, dat ik bemin, zooals een kind, tets jongs, iets ouds, eind of begin? Iets zoo vertrouwds en zoo van alle strijd onthevenniet als het einde van het leven, maar als de lente van den dood,

De kruinen ijl, de stammen bloot en dit door stille mist omgeven.

M. Vasalis

Sluiten