Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kant te staan als de Nazi’s meester van het land zouden zijn. Het is waar, dat de Nazi’s nooit zoveel macht zouden hebben verkregen, als ze niet, van de aanvang af, met een zekere welwillendheid, door het leger, de hogere ambtenaren en de partijen van groot-industrie en groot-grondbezit waren behandeld, maar ook hier sprak de sympathie van nationalisten en militairen van het oude soort, voor de mensen van het nieuwe, onaangename type, die echter ondanks alles toch ook nationalist en militair waren. Het is ook waar, dat ze uiteindelijk nooit de macht veroverd hebben, doch in de regering zijn binnengehaald door een combinatie Hugenberg-Von Papen-Reichswehrleiding met steun van de Jonkersgroep rondom Hindenburg, en dat dit binnenhalen geschiedde toen de Nazi-beweging haar hoogtepunt reeds overschreden had en begon af te takelen. Maar hier is de geweldige misrekening aan de orde, van de „kapitalisten” en in ’t algemeen van wat wij in dit betoog steeds weer de „officieren” genoemd hebben, die meenden, dat nu het ogenblik gekomen was om de „soldaten” te gebruiken en weer onder het aloude bevel te brengen. Het is echter een zo bekend feit, dat de Nazi's zich niet hebben laten gebruiken, doch integendeel de Hugenbergs, Von Papens, Von Fritzschen etc. etc. hebben weggewerkt, dat dit voldoende behoorde te zijn om een einde te maken aan de voorstelling van de Nazi’s als kapitalisten-knechten. Hitler en zijn aanhangers hebben gevochten voor hun eigen idealen, voor het kazemisme.

Maar het kazemisme is tenslotte slechts een stelsel dat door de Duitse middengroepen, en op den duur door nagenoeg het hele volk, aanvaard wordt, omdat men op die wijze het eigenlijke ideaal hoopt te kunnen verwezenlijken.

Het eigenlijke ideaal, de eigenlijke droom. .. „Nun denn, in welchem Traume zeigt sich die Erfüllung dieser Kraft? — lm Sieg der Deutschheit über die Erde” ... zo staat het bij Ernst von Salomon. Duitsland is het middelpunt van de wereld, zegt Moeller van den Bruck en hij kondigt aan, dat het „Derde Rijk” ook daarnaar zal handelen en niet meer, zoals het oude Duitschland, boeken zal schrijven, waarvan de wereld profiteert.

Zo’n uitlating als deze laatste is eigenlijk nog kenmerkender dan het eerste deel ervan. Dat de wereld „profiteert” van Jesaia, Plato, Dante, Cervantes, Shakespeare, Descartes, Spinoza enz.

Sluiten