Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die door de proletarische socialisten op z’n best uit de hoogte, met medelijden, maar vaker nog met haat en verachting behandeld werden, een gevoel van eigenwaarde en belangrijkheid te geven. Ze wisten juist die groepen ervan te overtuigen dat zij, de mensen van de middengroepen, de makers van de eeuw moesten en konden zijn. Zij hebben die groepen en steeds grotere scharen bezield. De bezieling die van het fascisme uitging en nog uitgaat, is geen andere dan de bezieling die het geloof placht te brengen aan de gelovigen.

Wij, die het fascistische geloof moeten afwijzen, omdat wij noch de grondslagen, noch de consequenties ervan kunnen aanvaarden, hebben tot taak de aard van dat geloof te onderzoeken, om na te gaan of het niet mogelijk is tegenover dit geloof, dat ons zal blijken een „mythe” te zijn, een andere inspiratie te stellen die, meer van onze tijd, niet minder krachtig zal zijn in de greep die ze op de zielen der mensen heeft.

Waarin ligt de aantrekkingskracht van de kazemistische (militaire, krijgshaftige, disciplinaire en totalitaire) mythos? Waarom moeten wij die mythos, en iedere andere afwijzen? En welke inspiratie kunnen wij voor ons zelf en voor grote en beslissende groepen van onze tijdgenoten vinden?

Sluiten