Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 % die „vlug” van verstand, en 2 y2 % die „knap” of „begaafd” zijn.

De 2y2 % echter van de „knappen” en „begaafden”, d.w.z. 150.000 op de 6 millioen van de volwassen bevolking van Nederland, zijn nog geenszins een „élite”. Ze zijn veel eer wat wij de schijn-élite genoemd hebben: de knappe en begaafde, maar gespecialiseerde en vooral niet originele, professoren en advocaten, artsen en ingenieurs, zakenlieden en bedrijfsleiders, onderwijzers en ambtenaren, journalisten en kunstenaars, politici en regeerders. Als men de werkelijke élite zoekt, dan komt men bij de 2 è. 3 % van de „begaafden” terecht, en eerst als men in die groep van 3 a 4000 een scherpe selectie gaat houden, krijgt men het héél kleine groepje van werkelijk superieure persoonlijkheden, die voor de cultuur van een volk van overwegende betekenis zijn, mensen die men bij name zou kunnen noemen.

Wat voor de cultuur, zowel in haar geesteüjke als in haar materiële vormen van overwegend belang is, is niet dat dit handjevol mensen belangrijk groter wordt, maar wel dat het in de gelegenheid is, werkelijk leiding te geven en dat het niet weggedrongen wordt door de schijn-élite, door „begaafde” charlatans, of door „knappe” zwendelaars, door handige, maar ook brutale heden die wel wat kunnen, maar die toch op hun gebied niet het beste kunnen, en die daarom hun tekort aanvullen met connecties en relaties, met demagogie of salon-charme, in 't kort de valse spelers en valse munters op het gebied der élite-waarden.

De werkelijke toestand onzer cultuur is hierdoor gekenmerkt, dat men in de topleidingen van wetenschap, kunst, politiek, economie, moraal, hier en daar een enkel élite-mens aantreft, omringd door een aantal valse munters, en dat men verder een aantal-élitemensen in de lagere regionen vindt, waar ze in een staat van dienstbaarheid belangrijk werk doen, maar toch niet tot hun recht komen, omdat ze moeten gehoorzamen aan de schijn-elite van de valse munters.

Het fascisme heeft ons doen beseffen dat deze toestand wel erg is, maar dat het toch nog veel erger kan, en dat een topleiding mogelijk is, geheel samengesteld uit valse munters, terwijl de élitemensen zelfs niet in de lagere regionen voldoende armslag hebben om belangrijk werk te doen. Wie tegenover het fascisme, de heerschappij der cultuur stelt, bedoelt dus een toestand waarbij

Sluiten