Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alles bij elkaar beginnen de fascisten dan een belangrijke macht te vormen, vooral gevaarlijk omdat ze zo'n groot contingent minder begaafden bevat, wat haar gewelddadig optreden en het uitoefenen van terreur in de hand werkt, en tevens gevaarlijk omdat ze zoveel ontevreden en verbitterde middelbare en hogere middenstanders bevat, wat haar invloed in het openbare leven, in staatsapparaat, leger, kantoren, bedrijven, (technici),middelbare en hogere scholen, pers e.d. onevenredig groot maakt.

Bij een dergelijke toestand zijn de extremisten, fascisten en communisten samen, in staat een normaal regeren ernstig te bemoeilijken. De gematigden zijn te zwak in hun optreden, zij missen een sterke leiding en stevige kaders, juist omdat de fascisten reeds zoveel invloed hebben in de groepen die het grootste deel van leiding en kaders leveren. En de chaos die hierdoor ontstaat, drijft nog meer mensen naar de extremisten, met name naar de fascisten. Er is dan nog slechts een kleinigheid nodig, bijv. dat de conservatieve vleugel der gematigden meent dat men de fascisten moet laten regeren om ze tot matiging te brengen, en de ramp is geschied.

Op bladzijde 240 volgt een staatje dat enige toestanden in de maatschappij illustreert met cijfers die onze opvattingen uitdrukken.

Deze cijfers zijn niet willekeurig, doch ze zijn, wat de totalen betreft in overeenstemming met de Duitse verkiezingsuitslagen. De percentages in de verschillende maatschappelijke groepen zijn evenmin willekeurig.

Alle onderzoekingen bewijzen, dat de groep die wij G noemen, het sterkste bolwerk der democratie is, en dat ook het triomferende fascisme hier niet kan binnendringen, evenmin als de communisten. De groep H is bijna even veilig, doch enigszins voor communistische, en op den duur, zij het in mindere mate, voor fascistische invloed vatbaar. De duitse sociaal-democratie heeft zelfs onder de ergste druk van fascisten en communisten — zolang er nog vrije verkiezing en waren, dus tot eind 1932—niet meer dan 20 % van haar hoogste aantal zetels verloren (van 153 in 1928 tot 121 in 1932) en niet meer dan 10 % van haar gemiddelde aantal (± 130). Hetzelfde verschijnsel zien we bij de andere Duitse partij, die in hoofdzaak democratisch was, het Katholieke Centrum. De werkelijk gevaarlijke groepen voor de democratie en voor het

Sluiten