Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt „vastgelegd”, wanneer officieel en wettelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de ene groep en de andere, voorrechten worden toegekend uitsluitend berustend op het feit, dat men tot een bepaalde groep behoort. Iets geheel anders is het echter indien het onderscheid, dat in werkelijkheid bestaat (omdat het uit de capaciteiten der mensen voortspruit), zich in het vrije spel der culturele krachten kan openbaren, en wanneer er in de eerste plaats voor zorggedragen wordt, dat deze vrije en natuurlijke selectie zich iedere dag opnieuw kan voltrekken. Of om het te zeggen met gebruikmaking van de bekende terminologie, indien de grondslag van onze samenleving „democratisch” is.

Democratie is de toestand, waarin de maatschappelijke positie der individuen niet berust op een behoren bij een bepaalde groep, niet berust op afstamming, bloed, ras, bezit, organisatie, maar j uitsluitend op capaciteit. Democratie is de toestand, die gelijke rechten voor allen als uitgangspunt heeft, zodat de toestand die uiteindelijk ontstaat, berust op het resultaat der ongelijke capaciteiten. Democratie is onverenigbaar met een van die talloze vaste indelingen in de maatschappij, die fascisten, corporatisten, bolsjewisten, (alleen de mens van proletarische afkomst is betrouwbaar, alleen de industrie-arbeider is een volledig mens) gelovigen, (alleen de leden van een bepaalde kerk zijn volledige mensen), kapitalistische liberalen (alleen de leden van families met bepaalde welstand zijn volledige mensen) en anderen hebben ingesteld of zouden willen instellen. Democratie is de enige dynamische, voortdurend veranderende en dus alle voorrechten, die niet op de actuele prestatie berusten, uitsluitende, maatschappijvorm.

Als wij over een élite spreken, en we doen dat in democratische zin, dan bedoelen we daarmee de mensen die de hoogste en de meest oorspronkelijke prestaties leveren op het gebied der cultuur (in haar volledige omvang gezien, dus de materiële sfeer inbegrepen), en die dat doen op het ogenblik dat we die élite proberen vast te stellen. Dit houdt in, dat een élite een altijd wisselende samenstelling heeft, omdat de individuen die haar vormen hun capaciteiten kunnen verliezen; men behoort alleen tot een élite zolang men élite-werk levert.

En dit betekent dus, dat men niet benoemd of aangesteld kan worden tot lid van een élite, dat de „élite” geen aanwijsbaar

Sluiten