Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

politiek, is de oorlog. Zolang de mensheid onder de oorlogsdreiging leeft, betekent dit in de moderne wereld, bij de tegenwoordige stand der techniek, dat een groot deel van de economie voortdurend in beslag genomen is door wapening en verdere oorlogsvoorbereiding, zodat een welvaartspolitiek bijna onmogelijk is.

Het beteekent ook, dat millioenen in voortdurende angst en spanning leven, dat er over de wereld een atmosfeer van haat enbeestachtigheid hangt, die het vreugdevolle leven vergiftigt. Het betekent verder, dat het innerlijke leven door de uiterlijke mechanistische oorlogsdruk wordt vernietigd, of ernstig belemmerd. Dit alles is een voortdurende cultuur-vijandige kracht, die, zodra de moderne, „totale”, oorlog uitbreekt, tot een cultuur-, welvaarten mensen-vemietigende kracht wordt. Tegenover de grootse, wereldomvattende aspiraties ener dynamische cultuur, staat het bekrompen geweldsstreven naar een nationalistische wereldheerschappij en een fascistische reglementering, bekroond door een irrationele heksen-sabbath, een streven dat bewust de oorlogsdreiging als politieke methode gebruikt en dat deze dreiging van tijd tot tijd moet waar maken door echte oorlogen. Vandaar dat de strijd tegen de oorlog slechts op één wijze gevoerd kan worden, nl. door de vernietiging van de fascistische machtscentrales en oorlogshaarden, bewust en energiek, als hoofdmiddel om tot een gematigde wereld te komen, op het program te plaatsen.

De strijd tegen de oorlog is slechts op één wijze mogelijk, nl. door de oorlogsmannen, in een vernietigende oorlog, zó volkomen te verpletteren, dat er geen spoor van mogelijkheid overblijft voor hun bestaan en voor een nieuwe machtsontwikkeling. Gematigdheid is hier niet het ondernemen van hopeloze pogingen om een vrede te handhaven, door het doen van concessies. Iedere concessie versterkt het fascisme, maakt het machtshongeriger en brutaler, iedere concessie verzwakt de kracht der gematigden, maakt de kans op een fascistische overwinning groter, en betekent dat de offers die de onvermijdelijke oorlog zal vragen, geweldig zullen toenemen. Gematigdheid uit zich hier in het, zonder het doen van enige concessie aan de oorlogsromantiek, voltooien van al de voorbereidingen die nodig zijn om, zo snel mogelijk, met een zo groot mogelijke overmacht, en met zo weinig mogelijk offers, het fascisme met wortel en tak uit te roeien. Wat de gematigden

Sluiten