Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot is als de Duitse en die zich veel sneller vermeerdert, terwijl tenslotte Duitsland probeert in de Russische zóne (Oostzeestaten, Slavische gebieden in Oost- en Z.O.-Europa) binnen te dringen, en Rusland de weg naar Oostzee en Middellandse zee verspert, om maar niet te spreken over het Duitse verlangen naar de Oekraïne, het Don-gebied en de petroleumvelden van Bakoe. Het ligt voor de hand dat een wereldrijk als Rusland zich niet kan en wil onderwerpen aan een Midden-Europees staatje van middelmatige afmetingen, dat het in geen enkel opzicht als z’n meerdere kan zien. Reeds de zelfhandhaving van de autoritaire Russische regering, belet haar enige concessie van betekenis aan het buitenland te doen, wil ze niet onmiddellijk alle gezag in het eigen land verhezen. Bovendien beschouwt men in Rusland zichzelf als een jong volk en een jonge staat — met heel wat meer recht dan de Duitsers dit doen — die een geweldige toekomst hebben, terwijl men het Duitse fascisme als de laatste stuiptrekking van een ondergaande wereld ziet, zodat men niet de minste neiging heeft om voor dit Duitsland te capituleren. Zo is op den duur een botsing tussen de twee totalitaire machten Rusland en Duitsland onvermijdelijk, waarbij Rusland het voordeel heeft, dat het rijk en groot genoeg is, om te kunnen wachten en z’n eigen gebied te ontginnen, terwijl Duitsland alleen door aan te vallen en te veroveren, tot een werkelijke wereldmacht kan worden.

Zo kan Rusland zich verbinden met de staten van het Westen, die evenmin behoefte aan uitbreiding en verovering hebben, en zo kan Rusland, samen met deze bondgenoten, de fascistische aanvallers vernietigen.

3e. De vraag is nu of Rusland, na zo’n overwinning, geen vooruitzichten heeft om z’n bondgenoten, de Westerse staten te overheersen en tot de wereldbeheersende macht te worden, doordat het zowel de Europese als de Aziatische staten dwingt om het „bolsjewisme” te aanvaarden?

Op deze vraag antwoorden wij ontkennend, om de volgende redenen.

a. Een nederlaag van Duitsland is — of de Russen dit willen of niet — tegelijkertijd een nederlaag van alle totalitaire systemen. De oorlog tegen Duitsland wordt onder leiding van de democratische staten, onder de uiteindelijke leiding van Amerika, en niet onder die van Rusland gevoerd. De overwinning zal een overwinning der democratische wereldbeschouwing zijn, en daar-

Sluiten