Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een indirecte nederlaag voor het in Rusland heersende systeem.

b. De hoop van de Russen is, dat het verdwijnen van het fascistische régime in Duitsland (en Italië), een chaos zou veroorzaken, waarvan de bolsjewiki zouden kunnen profiteren om in die landen een bolsjewistische dictatuur te doen ontstaan, terwijl tegelijkertijd het, door de oorlog ontredderde, Oost- en Zuid-Oost-Europa, onder Russische invloed zou komen. Deze hoop houdt geen rekening met het psychologisch feit dat in de overwonnen landen, na de nederlaag van het fascisme, een afkeer van ieder totalitair systeem te verwachten is, dat het opleggen van een bolsjewisme aan de landen tussen Duitsland en Rusland, op hetzelfde nationale verzet zou stuiten als in 1918—’19, en dat de democratische landen, na het fascisme verslagen te hebben, nergens een ander totalitair systeem kunnen toelaten, c) De pogingen van de Russen om het bolsjewisme tot een wereldmacht te maken, zullen niet alleen op het verzet van de West-Europese landen stuiten, maar ook op het verzet van het Chinese volk, dat, zowel voor zover het z’n boerenmassa’s, als voor zover het z’n leidende groepen betreft, te zeer door familieindividualisme en bezits-zelfstandigheid beheerst wordt, om het bolsjewisme te aanvaarden. Tenslotte stuit het natuurlijk ook op de Amerikaanse democratische concepties, en dit is beslissend, omdat, al moge Rusland ook een groot en door de natuur goed bedeeld gebied zijn, het noch wat grondstoffen, noch wat techniek, noch wat geaccumuleerde rijkdom, noch wat beheersing der zeeën betreft, tegen een door Amerika geleid, democratisch blok opgewassen is.

e) Het moet dus óf tot een conflict komen tussen Rusland en het democratisch blok, óf de twee blokken blijven naast elkaar leven; en in dat geval is de meest voor de hand liggende ontwikkelingsgang, dat de crisis van het bolsjewisme, die tot nu toe geleid heeft tot een noodtoestand, zodanig verscherpt wordt, dat de val van het régime aan de orde komt. De crisis van het bolsjewisme kan hier slechts in grote trekken omschreven worden. Ze vindt haar oorsprong in de onmogelijke taak die de bolsjewiki probeerden te vervullen, door in een arm en achterlijk land, tegen de intellectuelen, middengroepen en tegen de grote massa van de boerenbevolking, dus tegen de overweldigende meerderheid van het volk in, en slechts steunend op een deel van een

Sluiten