Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op paupers en ontwortelde intellectuelen), maar het zal zélf, in steeds toenemende mate, onder de invloed van de omringende wereld komen. De ontevredenheid die in Rusland bestaat en die door de oorlogslasten zal toenemen, wordt door de aantrekkingskracht welke het democratische blok op Rusland zal uitoefenen, zó versterkt, dat we óf een uitbarsting krijgen, waardoor het régime ten val wordt gebracht, óf dat het régime, door hervormingen, een vreedzame overgang naar de democratie mogelijk maakt. In beide gevallen is het uiteindelijk resultaat: de overgang van het bolsjewistisch totalitarisme naar de democratie — een zich aanpassen aan, en inschakelen in, de Westerse beschaving.

Anders dan in het fascistische Duitsland, dat oorspronkelijk tot de Westerse beschaving behoorde, en dat nu in een krampachtig verzet tegen het Westen, zijn „bijzonderheid” moet bewijzen, is in Rusland, gedurende de bolsjewistische periode, het prestige der Westerse beschaving altijd zeer groot geweest. De oorspronkelijke Bolsjewiki (Lenin zowel als Trotski) streefden bewust naar verwestering van Rusland. En het Stalin-régime kenmerkt zich door het ten voorbeeld stellen van het „Amerikanisme” aan het achterlijke Rusland. Alle pogingen om een „collectivistische” of „proletarische” cultuur te vormen zijn telkens weer mislukt; men moest opnieuw en opnieuw terugkeren tot de „individualistische” cultuur van het Westen.

Het tegenwoordige Rusland heeft géén eigen cultuur, doch een Westerse cultuur, verwrongen door het poütiek systeem. Zo is ook de Russische economie niets anders dan een, door het politiek systeem verwrongen, Westerse economie. Het eenige „oorspronkelijke” in het tegenwoordige Rusland is de „politiek”; en deze is niets anders dan het totalitarisme.

Na een nederlaag van het politieke totalitarisme in de wereld, heeft Rusland te weinig eigens over, om de druk van het zegevierende Westen te kunnen weerstaan. Het politieke systeem zal zich meer en meer onthullen als wat het in werkelijkheid is, nl. een dwangsysteem. En het resultaat zal zijn, dat dit systeem, langs evolutionaire of revolutionaire weg, verdwijnt en dat de verwestering van Rusland aanvaard wordt.

Als deze verwestering niet meer kunstmatig, door politieke of economische dwang, belet wordt, dón eerst komt het tijdperk, waarin de westerse cultuur, door de werkelijke eigenaardigheden van het

Sluiten