Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu moet hij die eeuwenoude waarheden, waarvan hij de gelukkige bezitter is, doen lichten en schitteren voor de oogen der menschen, opdat die zoekenden den rechten weg vinden, en niet op nieuwe dwaalwegen geraken. Maar om dat te kunnen doen, moeten ze eerst zelf hun eigen waarheden kennen.

Deze brochure is een pogen, om in groote lijnen uit te stippelen hoe een corporatieve maatschappij op staat en stand gebouwd er uit ziet. Het betoog baseert zich op de encycliek: ā€˛Quadragesimo Anno"; veelvuldig gebruik is gemaakt van het commentaar op deze Encycliek door von Nell Breuning, waaruit ook verschillende gedeelten zijn geciteerd; terwijl vooral hoofdstuk II en V grootendeels ontleend zijn aan voorlezingen van magister Alb. Doodkorte O.P. over dit onderwerp.

S. Th. VISSER.

Sluiten