Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkaar daar in het gevecht bestrijden. En dit noemt de Paus 't allerverschrikkelijkste kwaad „pessimum malum", waardoor heel de menschenmaatschappij naar den afgrond gaat.

„Wij hebben nu eenmaal een klassenmaatschappij," vervolgt von Nell Breuning, ,,'t is dwaas om zijn hoofd in het zand te steken en het niet te willen zien — en zoolang deze klassenmaatschappij blijft, is er ook niets anders mogelijk dan een noodzakelijke klassenstrijd, waaraan men alleen als redelijken eisch kan stellen, dat hij met eerlijke wapens wordt gevoerd, en niet anders dan tot verkrijgen van recht."

Zoo ligt de nuchtere werkelijkheid.

Niet de klassenstrijd zelve is de diepste oorzaak van het kwaad, maar het feit, dat er klassen bestaan. Iedere poging tot hervorming, welke deze klassentegenstelling tot grondslag heeft, op de klassen is gebouwd, kan daarom geen succes hebben, omdat ze den wortel van het kwaad niet aantast. Er is maar één afdoend middel: de klassentegenstelling zelve wegnemen, door de klassen te doen verdwijnen.

In plaats van groepeeringen, die als groep louter uiterlijk bij elkaar behooren, en wier groepsbelangen aan elkaar tegenovergesteld zijn — moeten er weer komen groepeeringen, die als groep innerlijk met elkaar zijn verbonden en wier groepsbelangen elkaar aanvullen.

En hiermee komen we aan de quaestie der standen, waarover in het volgende hoofdstuk.

HOOFDSTUK II

DE STANDEN

God heeft de standen gewild. Dit is natuurlijk geen positief Goddelijk gebod. Het wil dit zeggen: God heeft

Sluiten