Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dus: een beroep, een functie of professie is als regel blijvend en invariabel uit kracht van het beroep zelf. Maar cultuur is niet blijvend uit kracht van zichzelf; cultuur is uit zichzelf iets veranderlijks, omdat cultuur voornamelijk een zaak is van den vrijen wil.

Wanneer dus een bepaalde cultuur in den regel constant vastzit aan een beroep, dan moet de oorzaak van die constantheid zijn het beroep wat blijvend, en niet de cultuur die veranderlijk is.

Alle drie punten samenvattend, moeten we dus besluiten, dat de juiste definitie van stand als volgt luidt: Stand is: de waardigheid van een beroep of professie of functie uit kracht van het product en de daaruit volgende cultuurperfectie.

HOOFDSTUK III.

BONDSVORMING DER BEROEPSSTANDEN

„Ieder rijk, dat in zichzelf verdeeld is, zal worden verwoest; het ééne huis zal op het andere vallen." (Luc. XI, 17). Dit woord van Christus past precies op onze maatschappij. Zooals de Paus zegt: „Reapse violenta adhuc perseverat et hoe de causa instabilis humanae societatis condicio, quippe quae „classibus" innitatur oppositis" — „metterdaad duurt steeds nog voort die gewelddadige en daarom instabiele toestand der menschelijke maatschappij, welke is opgebouwd op de klassen, die aan elkaar zijn tegengesteld." (Quadr. Anno, deel II sub V°). Het eenig afdoende middel om tot een ordelijke samenleving te geraken is, dat de klassen verdwijnen, en in plaats daarvan de maatschappij wordt opgebouwd op groepeeringen, die als groep innerlijk met elkaar zijn

Sluiten