Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrijfschap zelve invoeren en daarmede haar diepste wezen aantasten.

Het allereerste wat noodig zal zijn, is: de oogen te openen voor de innige samenhoorigheid door het ééne product, wat aan alle medewerkers levensonderhoud geeft en waardigheid van stand.

Ik hoorde eens het volgend verhaal: Er was een groot bouwwerk in uitvoering. Aan een bezigen metselaar vroeg men: „wat doe je?" en hij antwoordde: „ik metsel hier een muur". Aan een anderen werker vroeg men hetzelfde, en hij zei: „ik meng de specie". Aan een opperman stelde men dezelfde vraag: „wat doe je?' en hij antwoordde met fierheid: „wij bouwen een kathedraal". En dit derde antwoord maakte ineens duidelijk het innig verband van al die werkende menschen en kroonde hen allen met een waardigheid, die glans gaf aan hun levenswerk. Waardigheid en eer schat de gezonde mensch nog hooger dan stoffelijk voordeel.. „De mensch leeft niet van brood alleen." Hij zal zelfs op zijn dagelijksche voedsel bezuinigen om „zijn eer op te houden". En dit is het juist, wat door de materialistische basis van de klasse-indeeling wordt veronachtzaamd en ontnomen. Geef iederen werker de eer terug, die hij verdient.

Dit zoo natuurlijke en vanzelfsprekende bewustzijn van beroepssaamhoorigheid en beroepseer opnieuw wakker roepen is een eerste taak, waartoe iedere goede staatsburger behoort mede te werken.

HOOFDSTUK IV

BONDSVORMING DER CULTUURSTANDEN

Uit het product wat hij produceert stamt iemands maatschappelijke waardigheid.

Sluiten