Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt. Alleen dan, en alleen daarom behoort hij ertoe, als en omdat hij de hoogste goederen aan de samenleving geeft, en op de meest universeele wijze aan de totstandkoming ervan bijdraagt. Dit dagelijksch werken aan de hoogste goederen op de meest universeele wijze is het ook juist, wat aan zijn geest die verfijning geeft van beschaving, die de hoogste standen kenmerkt.

Stand wordt wel eens gedefinieerd als volgt: „sociale milieugroepen, die een gemeenschap hebben van ideeën en gevoelens, een gelijkelijke intellectueele en artistieke vorming en mentaliteit, en die met elkaar omgaan en onder elkaar trouwen."

Dit is een aardige omschrijving, die volstrekt waar is; maar als definitie deugt ze niet, want ze is niet omkeerbaar. Dezelfde omschrijving past ook op de klassen. Als ik zeg: „een kip is een beest op twee pooten, het heeft veeren en legt eieren", dan is dat zeer waar — maar deze omschrijving zal me weinig helpen, als ik op zoek ga om een kip te vinden; ik zou gevaar loopen een uil of een valk voor een kip aan te zien. En alleen geleid door de zoo juist gegeven omschrijving van stand, zou men gevaar loopen om de klassen voor standen te houden, een gevaar wat lang niet denkbeeldig is gebleken.

Deze omschrijving blijft aan de oppervlakte, raakt niet het wezenlijke van de zaak. Stand is een bepaalde waardigheid — en deze omschrijving geeft evenmin de oorzaak als de hoedanigheid van die waardigheid aan. Als iemand zichzelf een bepaalde hoogheid van stand toeschrijft, kan men alleen door deze omschrijving geleid niet beoordeelen, of die hoogheid van stand hem ook werkelijk toekomt. Met de door ons gegeven definitie echter kan men dit terstond beoordeelen , men ziet maar naar het product, dat hij aan de maatschappij geeft, en in hoeverre hij aan de totstandkoming ervan bijdraagt.

Sluiten