Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onttrekken in tegenstelling met de eersten. Winstkapitaal immers staat als zoodanig onverschillig tegenover welk bedrijf ook; vandaag kan men het in een ijzerindustrie steken en over een maand in een onderneming van boschcultuur.

Vervolgens: door zijn winstkapitaal kan iemand tegelijkertijd aandeelhouder zijn in een suikerfabriek en stille vennoot van een bankassociatie en firmant in een weverij, enz. Zulk een man is geen wever meer, noch suikerfabrikant; 't is maar toevallig, dat hij in deze zaken geïnteresseerd is. Hij is eenvoudigweg een grootondernemer, die zijn geld kan plaatsen waar hij wil. Wat hij doet, komt niet meer in aanmerking; alleen wat hij bezit, duidelijker gezegd: hoeveel hij bezit. En daar heeft men de klasse.

Zoolang dit zoo blijft, zoolang dit winstkapitaal deze volkomen vrije bewegelijkheid houdt, zoolang zal de klassegroepeering blijven bestaan, en is standenvorming onmogelijk, en dus tevens de organische standen-maatschappij uitgeschakeld. Immers: de bezitter van het winstkapitaal heeft, doordat hij het kapitaal fourneert, zeer veel macht over den gang van zaken in het bedrijf. Echter voelt hij zich niet verbonden met de werkers in het bedrijf; hij zit immers niet aan het bedrijf vast zooals zij; ieder oogenblik kan hij er uit trekken en zijn geld in een andersoortig bedrijf steken. In één of anderen vorm, op één of andere wijze zal daarom deze vrije bewegelijkheid van het winstkapitaal meer of minder aan banden moeten worden gelegd. Op welke wijze dit zal moeten geschieden, ligt niet in het bestek van dit brochuurtje om nader aan te geven; dit zal door vakmenschen moeten worden uitgemaakt. Maar in ieder geval zal die vrije bewegelijkheid minstens zooveel aan banden moeten worden gelegd, dat de mensch ook wat zijn winstkapitaal

Sluiten