Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

„]\/ïodeste Petrowitsch Moussorgsky, officier der garde."

„Aangenaam."

En tusschen zangeressen, zangers en heusche componisten neemt Modeste plaats en weet dadelijk, dat niemand hier van hem verlangen zal, een fantasie uit „Rigoletto" te spelen.

Borodin komt naar hem toe, wijst hem een jongeman, die kaarsrecht en statig door de zaal wandelt, als een jonge grootvorst, genadig knikkend, links en rechts, naar de velen, die hem met handgewuif en diep gebuig huldigen.

„Onze Balakirew", zegt Borodin trots. „Glinka heeft hem in hoogst eigen persoon een schitterende toekomst voorspeld." En hij fluistert, heesch van eerbied, in Modeste's oor:

„Hij componeert zelfs fuga's."

Moussorgsky huivert, deels uit eerbied en ook, omdat hij dat gebrom zoo dicht bij zijn oor niet goed verdraagt.

Een schitterende artillerie-officier staat voor hem.

Sluiten