Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reliek der eeuwen! De kerk van Wassilij Blashennyj bracht mij in zulk een aangename en toch vreemde gemoedsgesteltenis, dat het me scheen, dat er ieder oogenblik een bojaar in langen mantel en met een hooge pelsmuts op, voorbij zou komen."

En hij beschrijft, hoe hij, gaande door de Spasskipoort, naar volksch gebruik, eerbiedig zijn hoed had afgenomen, en hoe hij in de kathedraal van den aartsengel lang bij de graven der keizerlijke helden en misdadigers getoefd had. Dmitri Donskoi ligt er naast Boris Godunow en Iwan de Verschrikkelijke naast den vermoorden czarenzoon Dmitrij. Ook den klokketoren, Iwan Welikij, besteeg hij en zag beneden zich weidsch en fijn, de zichtbare dakenmuziek van Moskou.

„Moskou verplaatste me in een andere wereld, — de wereld van het verleden, een wereld, die weliswaar vol afzichtelijks zit, die me echter toch, ik weet niet waarom, ten zeerste bekoort. Weet ge, wat het is? — Ik was tot nog toe kosmopoliet, thans echter heeft er in mij de een of andere verandering plaats; al wat Russisch is, wordt me nabij en vertrouwd .... ik geloof, ik begin Rusland in ernst lief te krijgen." En als Moussorgsky den brief in het couvert gesloten heeft, blijft hij lang naar buiten staren. Hij heeft

Sluiten