Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, kon ik alle melodieën, die mijn moeder me voorzong, goed onderscheiden; op drie- of vierjarigen leeftijd begeleidde ik het piano-spel van mijn vader volkomen maatvast op mijn kleine kindertrommel. ( — Wie süss! —) Mijn vader veranderde met opzet ieder oogenblik tempo en rhythme, waarbij ik hem onmiddellijk volgde."

„Ik kan niet zeggen, dat ik destijds van muziek hield; maar ik verdroeg haar en oefende tamelijk vlijtig, somtijds zong en speelde ik voor mijn eigen plezier; toch herinner ik me niet, dat muziek destijds (— toen hij zes, zeven jaar oud was, —) diepere indrukken bij me achter liet."

„Boeken maakten (— toen hij tien, elf jaar oud was, —) in het algemeen meer indruk op me, dan muziek. In zekeren zin spélend, — zooals ik het horloge uit elkaar genomen en weêr in elkaar gezet had, — trachtte ik ook te componeeren en noten neer te schrijven. Spoedig verstond ik de kunst, alles, wat ik op de piano speelde, heel behoorlijk en met een behoorlijke maat-indeeling op het papier vast te leggen."

Dat was de wonder-jongeling uit Tichwin, die de vriendenschaar vergrooten kwam en met zijn plattevlak-idealen het groote misverstand omtrent de ruimte-muziek van Moussorgsky wakker roepen zou.

Sluiten