Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoog lag de sneeuw. Moussorgsky genoot van die frissche, witte weelde. Dwars over het dikke sneeuwtapijt kwamen moeizaam, hoog de zwaar beklonterde laarzen optillend, eenige boerenjongens. En te zelfder tijd stapten, gearmd, lachend en hooge spotwoordjes naar de maar langzaam vooruitkomende jongens roepend, een stel meisjes den effen straatweg over. En deze koude idylle werd muziek in Moussorgsky's klassiek intermezzo.

,,In mijn hoofd," zoo verhaalt Moussorgsky, „nam dit beeld onmiddellijk muzikale gestalte aan, en geheel onverwachts ontstond de eerste a la Bach op en af stampende melodie — en de vroolijk lachende vrouwen verschenen mij in de gestalte van het thema, waaruit ik dan later het middenstuk of trio gemaakt heb. Dit alles in modo classico, overeenkomstig mijn toenmalige, muzikale interessen."

Sluiten