Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX

Cig Februari 1861.

zaar Alexander II schaft de lijfeigenschap af. Moussorgsky geestdriftig!

,,'t Is zijn grootmoeder", grinnikt Cui.

De gevolgen, de materiëele gevolgen zijn catastrofaal. Als slaven menschen worden, tuimelen de heeren uit hun halfgod-hemeltje.

Moussorgsky's vader is al jaren dood. Een soort rentmeester heeft sindsdien het landgoed Karewo bestuurd en er niet aan gedacht, dat eens alles anders kon worden. — Er is niets, waar een landgoed zoo makkelijk aan went, als aan wanbeheer. —

Maar door de oekase van den Czaar-Bevrijder wordt alles anders.

Heeft de moujik dan toch een ziel?

,,Stel je voor, dat we onze paarden en runderen ook vrij moesten laten en loon betalen!"

De adel vereenigt zich in clubs. De gemeene nood brengt, over familie-veeten en oneenigheid heen, allen tezaam. Er wordt huilerig geklaagd en zemelig geteemd en veel pure cognac gedronken.

Sluiten