Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En „domme jongens" zijn allen, die met de bevrijding der lijfeigenen instemmen.

Zijn zij regelrechte afstammelingen der grootste, Russische helden of niet? En dan worden er weer neuzen gesnoten en oogen uitgewreven.

Modeste Moussorgsky is in de weer.

Hij weet, wat het Czaren-besluit voor zijn familie en voor hem beteekent, maar hij weet ook, wat het eeuwenlang voor het Russische volk beteekend heeft, den slaaf van eenige rijke heeren te zijn.

Blijmoedig onderhandelt hij met makelaars over het laatste schijntje van het familie-eigendom.

Trouw staat hij Filaret terzij, die in zijn waardigheid van getrouwd man niet zoo wanhopig kan zijn, als hij wel zou wenschen.

Doch, als de herrie, de zorgen en de last maanden en maanden blijven voortduren en het koor van klagende edellieden hem omringen blijft, verlaat de blijmoedigheid ook Modeste. Alleen de moed blijft over.

„Het is langwijlig, vervelend, treurig en ergerlijk, en de duivel weet, wat niet al! Was het nu beslist noodig, dat onze rentmeester zulke zwijnerijen op het goed moest uithalen! Ik was van meening, dat ik me met verstandige, redelijke dingen had in te laten, maar jawel — in plaats daarvan moet ik aanklachten indienen, inlichtingen inwinnen, politie- en niet politie-

Sluiten