Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

autoriteiten afloopen! Waar moet ik met al die indrukken heen! Als mijn moeder niet in Toropez was, zou die idiote omgeving me nog volslagen gek maken. Het is alleen deze vrouw, die me hier vast houdt; zij is zoo echt blij, dat ik met haar samen ben, en mij doet het goed, haar dit genoegen te bereiden. Maar onze buren, de goedsheeren! Die Plantatoren! Ze zijn blij met de in het stadje geopende club en komen daar bijna iederen avond bij elkaar om keet te maken. Het geval begint meestal met een speech, — de een of andere ,,Kundgebung" aan de heeren standgenooten en eindigt ongeveer altijd met ruzie, waarbij alles gebroken wordt, wat maar eenigszins breekbaar is, zoodat men nog het liefst de politie roepen zou .... En dat alles geschiedt, let wel! in de ,,Adelsclub" en met die heeren kom je dagelijks in contact en iederen dag ook zaniken ze je het hoofd moe met hun „verloren rechten", hun „volledige ruïne". Gehuil, tandengeknars en schandalen! — Er is weliswaar ook een jongere generatie, die meer zelfbeheersching en fatsoen toont, de zoogenaamde „domme jongens", maar die ziet men bijna nooit, want ze zijn de bemiddelaars tusschen de boeren onderling en zijn daarom meestal op stap. En ik, arme zondaar, moet me bewegen in deze retirade-atmosfeer! Retirade-lucht is echter zelden bevorderlijk voor kunstzinnige naturen. Je hebt er genoeg meê te stellen, te zorgen, dat je zelf niet

Sluiten