Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te moede zijn geweest. Den schrik, die me uit Uw brief tegenklinkt, begrijp ik maar al te goed. En ik ben overtuigd, dat hij echt is geweest. Zoo echt, als maar mogelijk is. Juist daarom smeek ik U, toch om mij geen zorg te hebben, en ook alle lieve menschen, die zich voor mij interesseeren, gerust te stellen, want hun angst om mij bezwaart me, omdat mijn toestand die zorg niet rechtvaardigt. En dit des te meer, daar me niets ter wereld meer tegenstaat, dan misleiding en bedrog. Geloof me, mijn lieve Milij, dat ik rijpelijk heb moeten overleggen, hoe ik met mijn gereduceerde middelen moest uitkomen, temeer, wijl ik sinds twee jaar aan een echt gezinsleven gewend was, bij een familie, met wie ik op uitstekenden voet stond en door wie ik meer verwend, dan in beslag genomen werd. Na ernstig overleg en rijp beraad en na een wiskundig nauwkeurige berekening van mijn geldmiddelen ben ik tot de conclusie gekomen, dat het tekort op mijn budget mij de mogelijkheid ontneemt, reeds in September in Petersburg te gaan wonen, zooals ik van plan was, en me dwingt, mijn Petersburgsch plan met deze maand te bekorten. Van begin October tot April of begin Mei echter zal ik toch tamelijk op mijn gemak in Petersburg kunnen wonen. Dientengevolge zullen mijn financiëele moeilijkheden mij een maand langer op het wederzien van mijn vrienden laten wachten. Dat is veel, doch gaarne verklaar ik me be-

5

Sluiten