Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reid tot deze ontbering omwille van mijn eigen gemoedsrust en die mijner vrienden. Volkomen oprecht, zooals U het in Uw aanbod voorstelt, kan ik verklaren, dat allen, die me werkelijk lief hebben, zeker meer tevreden zullen zijn, mij een zelfstandig bestaan te zien leiden, dan me, als een meteoor, te zien opduiken en weêr verdwijnen. En ik hoop, dat U met mijn plannen accoord gaat, daar een maand van landelijke afzondering mij zeven maanden opwekkend, interessant en tegelijk rustig en vreedzaam leven in de residentie mogelijk maakt. Wat den dienst betreft, zoo zou ik naar een passende betrekking willen omzien, welke meer zekerheid biedt, maar kan eerst tegen Nieuwjaar daarop rekenen, omdat dan op alle departementen personeelsverschuivingen plaats hebben. Uit deze uiteenzetting kunt U, lieve vriend, zich een voorstelling maken van mijn omstandigheden. Stel U zelf en mijn vrienden gerust! Dat moet ge doen; ik bezweer het U in naam van het bedrog, dat het grootste aller kwaden is.

De verandering in mijn toestand heeft me een weinig terneer gedrukt, maar toch slechts tijdelijk. Overeenkomstig mijn tamelijk elastische natuur, heb ik me weêr opgericht en hoop ik stand te houden. Niet de herfst op het land en mijn pecuniaire zorgen hebben me verdrietig gestemd. Die stemming berust op andere gronden. Mij kwelt componisten-mismoed. Ik schaam

I

Sluiten