Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moussorgsky bracht zijn nieuwste werken ten gehoore.

Bijzonder in den smaak viel zijn „Koning Saul", een toonzetting van Byrons gedicht:

„Warrior-host, if by fate I am destined to fall, as I lead ye to battle, inglorious ...."

Het piano-voorspel met de klaroeneerende accoorden schiep al dadelijk een slagveldsfeer. En Moussorgsky's voordracht, mannelijk en forsch, deed het zachtst gefluister zwijgen. Wie een eigen meening had, bewaarde haar tot het slot.

Soms waren er gasten. Soms waren er zeer voorname gasten, zooals Turgenjew en Schwetschenko, de kleinRussische dichter, die net zoo lang de lof van de Oekraïne zong, tot de Czaar hem uit het land liet zetten.

Men las Dostoïewsky en vertelde elkaar daarna, wat men gelezen had. Stuk voor stuk verklaarden ze zich genegen met bijlen oude woekeraarsters den schedel te splijten.

En toen verscheen Flaubert's „Salambo".

Het Oosten spookte Moussorgsky wekenlang door het hoofd. En de zeer verweven liefdesgeschiedenis tusschen Salambo, de kuische schoone, en haar vijandigen en zeer hartstochtelijken minnaar, Mathö, werd

Sluiten