Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stervende en Modeste, die zoo gevaarlijk op den rand van werkelijkheid en droom, van leven en dood leefde, begrepen elkaar.

En ook Wladimir Stassow, de kenner van Rusland's verleden in letteren en kunst, begreep hem.

Aan hem schreef en vertelde Moussorgsky, wat er diep in hem leefde en hunkerde:

,,De fijne trekken der menschelijke natuur en der menschenmassa op te sporen, een eigenzinnig boren in deze onontgonnen gebieden en hun verovering — dat is de zending van den waren kunstenaar. Naar nieuwe oevers! onbevreesd door stormen, over alle klippen en ondiepten, naar nieuwe oevers\ — De mensch is een gezellig dier en kan niets anders wezen; in de menschenmassa, juist als in het individu, zijn er heel fijne trekken, die zich aan de waarneming onttrekken, trekken, die door niemand nog beroerd zijn: deze te ontdekken en te bestudeeren, lezend, waarnemend, radend, ze met het innerste innerlijk te begrijpen en dan de menschheid daarmee te voeden, als met een gezonde, krachtige spijs, die nog niemand geproefd heeft — dat is een taak! Heerlijk! Verrukkelijk!"

Moussorgsky ontdekt de nieuwe wereld van de werkelijkheid, maar ontdekt ook, dat hij niet de eenige pionier is.

In ... . Darwin begroet hij een broeder, — Darwin,

Sluiten