Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die naar één der twee diepste geheimen van 's menschen bestaan durfde speuren, — naar zijn afkomst.

Niet de kracht en het lichtend vermogen van zijn geest boeien me in hem, — deze eigenschappen van den kolos Darwin waren me reeds uit zijn vroegere werken bekend. Dit is het, wat me boeit: de menschen inlichtend over hun afstamming, weet Darwin heel goed met wat voor soort dieren hij te doen heeft (hoe zou hij dat niet weten); dientengevolge schroeft hij hen, zonder dat ze het zelf merken, in den schroefdraad van zijn geest vast, en zoo geweldig is de geniale kracht van dezen kolos, dat het zelfbewustzijn zich niet alleen niet tegen deze overweldiging verzet, maar dat het ons louter vreugde en zaligheid dunkt, gevangen te zitten in Darwins omknelling. Als een sterke, hartstochtelijk liefhebbende vrouw den geliefde vast in haar armen sluit, voelt hij wel, dat hem geweld wordt aangedaan, doch hij voelt te eenen male geen lust, zich aan de omarming te onttrekken, want deze overweldiging laat hem, ,,den Becher der Wonne kosten" en ,,bringt das junge Blut zum Sieden". Ik schaam me niet over deze vergelijking. Hoe men zich ook draait of keert en met de waarheid koketteert, — hij, wien het vergund was, de liefde in haar volle kracht en heerlijkheid te proeven, heeft geleefd. Hij zal zich steeds bewust zijn, dat hij in schoonheid geleefd heeft

Sluiten