Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten! Hoe alles nu afgerond en goed gefundeerd is! Mij is het werk uitnemend goed bevallen. "

Muzikaal Petersburg praat over ,,Boris Godounow". In de lente van het jaar 1873 gebeurt er een wonder. Drie tooneelen uit de opera worden opgevoerd, zonder dat het oordeelend of veroordeelend comité er een oordeel over zeggen mag.

De eerste regisseur van het Maria-theater, Kondratjew, kiest den „Boris" voor zijn benefice.

Succes! Feestvreugde! Succes! Champagne! Succes! Afgunst!

Januari 1874 gebeurt er weer een wonder. In het Maria-theater wordt de heele „Boris", uitgevoerd, hoewel de directeur Gedeonow meende, dat het „een artistieke blamage" worden zou.

Doch sterker dan de directeur is de prima-donna. De zangeres L. F. Platonowa, die de kunst van Moussorgsky en in zijn kunst den kunstenaar hoog vereerde, dreef haar wil door. Gedeonow, de machtelooze almacht, klaagde en keef:

„Nu ziet U, mijn waarde dame, waartoe U me gebracht heeft. Ik loop gevaar mijn betrekking te verliezen vanwege Uw „Boris"! Wat U daaraan vindt, begrijp ik niet. En dat U het eens en vooral weet: ik sympathiseer heelemaal niet met Uw nieuwlichters,

Sluiten