Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Denk eens aan Michael Iwanowitsch, den boogschutter, die voor zijn dapperheid al die landerijen kreeg, die we drie jaar geleden tot het laatste bleekweitje hebben moeten verkoopen! Zoo'n kerel moest jij nu zijn. Je bent de jongste. Ik ben er te oud voor. — Waard, nog twee wodka. — Maar jij, je drinkt maar en je maakt tegenwoordig ook muziek, als de eerste de beste, verloopen zigeuner.

En wat voor muziek!

Ik heb er met Zijn Excellentie Rimsky-Korssakow over gesproken. — Hij scheen je te kennen, dat viel me van je meê. — Weet je, wat hij zei?"

Modeste keek hem weemoedig aan over zijn glas en mompelde:

,,Fuga's. Contrapunt. Doorvoering."

„Wat je daar bazelt, snap ik niet. 't Is eigenlijk ook beneden peil, dat ik over zulke dingen met een familielid praat. Neen, hij beweerde, dat je zwak in je hoofd was en dat je muziek klonk, alsof er een spijker in een mooi schilderij geslagen werd.

Nu vind ik het ten eenemale ongepast, dat een lid van onze familie van zulke misdragingen in ernst kan worden beschuldigd. Die spijker in dat schilderij is een nagel aan mijn doodkist, als ik het ooit zoover laat komen en me niet liever uit schaamte maar dadelijk in de Wolga verzuip."

„Als ik jou was," mompelt weêr Modeste, „zou ik

Sluiten