Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVII

" 1—^as Jahr 1874 kann als Anfang des Abstieges Moussorgskis gelten; sein geistiger Verfall setzte sich langsam aber unaufhaltsam bis zu seinem Ende fort", aldus Rimsky-Korssakow in zijn ,,Kroniek". Balakirew vertelt, dat hij Modeste Petrowitsch van drinken verdenkt.

Cui haalt zijn schouders op.

Stassow verdedigt hem, maar doet het al te uitbundig. Borodin is een goedig mensch, die getrouwd is met een asthmatische vrouw, te middernacht middagmaalt, aan alle vreemde en bekende katten gastvrijheid verleent en in steeds meer weldadige comité's wordt benoemd. Voor muziek heeft hij minder tijd dan ooit. Hij is ook nog hoogleeraar aan de militair-geneeskundige academie en drinkt voor de rest ontelbare kopjes thee.

Allen zijn ze groote mannen. — Balakirew is zelfs te groot voor de bewoonde wereld. En als hij in zijn geboortestad Nishny Nowgorod voor een leêge zaal piano moet spelen, — zijn Sedan, — trekt hij zich terug in zelfverkozen ballingschap.

Sluiten