Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXII

D e oude vrienden verdwijnen in steeds hooger hemelen.

Uit lager regionen stijgen de nieuwe.

Het begon met een sleutel, die vergeten werd.

Vriend Golenitschew-Kutusow ging met vacantie en nam den sleutel meê. En er was er maar een.

Dien morgen ging Modeste opgewekt en wel naar zijn kantoor en trok de deur achter zich in het slot. En toen hij terug kwam, kon hij er niet meer in. Toevallig kwam de schilder Naumow langs, die wel geen admiraal, geen hoogleeraar en geen geheimraad, maar toch een goede kerel was. Hij kende Modeste van gemeenschappelijke avondjes in het restaurant ,,Malyj Jarosslawez", waar cognac gedronken en over kunst en schoone letteren gepraat werd, tot de zon opkwam. Het moet er gezellig geweest zijn in „Malyj Jarosslawez". De stamgasten kenden een raar en vreemd kunstje, dat ze ,,zich met cognac volzuigen" noemden. En daar trof Modeste zijn nieuwe vrienden. Daar had hij ook Naumow leeren kennen, die hem daar, half lachend en half boos, voor zijn huisdeur zag

Sluiten