Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

homoeopathie sterft!") was hij gezwicht en had nog vier-en-twintig jaar geleefd.

Ze spreekt en schrijft hem altijd weêr over haar broer, die dapper zijn eigen leven geleefd en zijn eigen kunst geschapen heeft en die gestorven is, alleen en ver van huis.

Ze is een oude en voorname dame en kan weinig doen voor den wodka-drinker in zijn afgedragen kleeren en afgetrapte schoenen. Maar ze kan één ding en dat is. goed zijn voor hem, hem haar vertrouwen schenken en zijn vertrouwen in haar eerbiedigen. En ze doet het, eerlijk en zonder terughouding.

Ze kent zijn hartstocht voor den drank, maar altijd is hij welkom. —

Soms ontmoet hij zijn oude vrienden nog. RimskyKorssakow heeft 15 fuga's geschreven. Cui componeert een opera ,,Angelo".

„Wanneer zullen deze lieden, in plaats van fuga's en obligate derde actes te schrijven, eens verstandige boeken lezen en op die manier met verstandige menschen omgaan, of is het al te laat?

Niet dat verwachten we heden ten dage van de kunst. Niet daarin ligt de taak van den kunstenaar. Het leven, waar het zich ook toont; de waarheid, hoe bitter ze ook zij; een dappere, oprechte taal tot de menschen a bout portant, dat is mijn eenig streven, dat wil ik en daarom vrees ik niet me het

Sluiten