Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en pijn doet. En bijna alles speculeert tegenwoordig „op bedrog" in onzen heerlijken tijd, waarin alles, wat men wil, maar niet de menschel ij kheid gedijt. Niet stiekum, maar openlijk en driest, a bout portant, heeft zich nu het verraad aan de beste, levendste, almachtigste grondbeginselen der kunst voltrokken en in hetzelfde huis is het geschied, waar eens nieuw, jong leven openbloeide, waar nieuwe gedachten werden geënt, een nieuwe taak aan de kunst gesteld en naar waarde geschat werd. Doch laten we C. Cui en N. Rimsky-Korssakow rusten, want ,,de dooden vreezen den knoet niet." Alles, wat ik daar neerschrijf, is mij in Uw huis bewust geworden, heb ik in Uw huis doorleefd. „De waarheid mint geen leugenachtige omgeving"."

Moussorgsky drinkt zich door teleurstelling en weemoed heen.

Hij is een goed mensch, die niemand, dan alleen zichzelf kwaad doet.

Terwille van een zieken collega, laat hij zijn toekomst en zijn geluk in den steek. Liszt heeft kennis gemaakt met zijn bundel kinderliedjes, „de Kinderkamer" en dit werkje zeer geprezen. Doch, als voor Moussorgsky de gelegenheid komt, om met den meester in persoonlijk contact te komen, laat hij deze kans, welke een beslissenden keer in zijn leven had kunnen brengen, onbenut voorbijgaan.

Sluiten