Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunst beter speuren, dan zekere herauten der Russische „publicistiek"! Deze reis, die me verfrischt en vernieuwd heeft, is me ook in „opvoedkundigen" zin van geweldig groot nut geweest. Mij is het, als zijn er vele jaren van mijn schouders gevallen! Tot nieuwen, muzikalen arbeid, tot uitgebreide, muzikale werkdadigheid roept mij het leven op!

Verder en verder gaat de zwerftocht. Mijn werk is begrepen geworden. Met des te grooter onstuimigheid streef ik naar nieuwe oevers in de nog altijd oeverlooze kunst. Nieuwe kusten te zoeken, zonder rust en onversaagd, zonder vrees en zonder wankelen, vasten voet te vatten in het Beloofde Land, — dat is een groote en mooie taak."

Sluiten