Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij van een meer en meer in begeestering gerakend genie, een worstelen, een titanisch overweldigen van een ons onbekend, maar voor onze oogen zich steeds verder uitstrekkend en hooger optorenend thema. Het scheen, alsof in dit spel de componist in Moussorgsky met den virtuoos om den voorrang streed. Wat beteekende echter deze stroom van klanken, waarheen moest hij leiden? Het was, alsof een bandelooze, ontembare wil op iets evenzeer onoverwinnelijks, maar stars, diep in de aarde ingewortelds gestooten was. En inderdaad was het niets anders, als het zich baan brekende nieuwe Rusland. Voor het eerst teekende zich de geweldige gestalte van Peter den Grooten af in de dreunende fanfaren zijner nieuw geschapen, de burcht van het oude Rusland, van het oude geloof bestormende regimenten. Steeds dichter omsingelen ze de rest, de handvol trouw gebleven oudgeloovigen. Doch deze vluchten niet. Reeds stijgen uit dichte rookwolken de vlammen hunner tot een brandstapel geworden nederzetting ten hemel en machtig en gedragen weerklinken de verheven hymnen der zichzelf den offerdood wijdende aanhangers van het oude Rusland. „Vader, neem van ons weg de woorden van den booze, de Kracht der verleiding en den anti-Christ!" — Twee werelden, twee culturen, Azië en Europa, vasthoudendheid en vooruitstrevendheid, geloof en weten strijden met elkaar.

Sluiten