Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLVII

S

W_ytassow leest dien brief, leest de brieven van zijn vriend aan de eenige, die hem trouw bleef, herleest de brieven aan hem, die hem alleen liet in dat moeilijke, laatste jaar van zijn leven.

„Als nu echter onze Moussorjanin eens een zwerftocht begon door moedertje Rusland! Om zwarte aarde om te ploegen, maar geen reeds bewerkten, klaar gemaakten grond. Neen! In maagdelijke, onberoerde aarde heb ik lust te ploeteren. Geen kennis maken met het volk wil ik, maar me ermee verbroederen."

„Niemand heeft een warmer gevoel voor al mijn zorgen en nooden gehad, dan U. Niemand heeft met minder vooringenomenheid en dientengevolge dieper in mijn binnenste geblikt. Niemand heeft me duidelijker richting en weg gewezen. U zijt me dierbaar, — ge weet het. En ik ben het U ook, dat voel ik. Als onze gemeenschappelijke pogingen om in levende muziek levende menschen te scheppen door de levende wezens verstaan en begrepen werden, en als de slechts voort-

Sluiten