Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kent het leven aan zijn echo. Het leven zélf kan men slechts leven...

De historische Moussorgsky . .. ?

Wie zal hem ontdekken?

Zijn vrienden hebben hem gekend, maar niet begrepen.

Er zijn data. Er zijn brieven. Er zijn memoires. Maar data zeggen niets.

16 Maart 1839 werd hij geboren.

16 Maart 1881 stierf hij.

En het eenige, wat daaruit te leeren valt, is, dat hij precies 42 jaar oud is geworden en stierf op zijn verjaardag.

Brieven houden het vluchtigste vast uit 's menschen leven: stemmingen, — stemmingen, die verwaaien nog voor de inkt gedroogd is.

En alleen waar Moussorgsky's brieven de herinnering vasthouden aan zijn moedige en toch zachtmoedige stem, — de stem van een mensch, die gelijk heeft, maar die liever zelf aan zijn eigen gelijk ten gronde gaat, dan er anderen onder te laten lijden, — alleen daar hebben we, naast de muziek, ook het papier tot ons laten spreken.

Mijn herinneringen aan Moussorgsky . . .

Den eersten keer, dat hij bij me was, als een vriend,

Sluiten