Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„op zee weet ik me vrij wat beter te redden dan jij, zeg!”

„Nou, kom dan maar op, als je ’n kerel bent en geen lafbek!” schreeuwde Jan Beijer hem toe: „Kijk jongens! daar komt net ’n mooie schots aandrijven! Een reuzenschots, — wel half zo groot als Amerika! Nou zal ik Columbus zijn, en Amerika ontdekken! — Daar komt-ie! — Vooruit jongens! wie durft er meedoen?” — Hij keek mij uitdagend aan, en zonder me te bedenken, riep ik: „Ik doe mee!” want ik wou me toch niet voor ’n lafbek laten uitschelden! — Een punt van de reuzenschots raakte nu bijna de wal: Jan sprong er op, en ik hem na! En daar stonden we beiden te lachen en „Hoera” te roepen op het ijsvlak!

„Jongens, komt er toch af! Komt er toch af!” riep Peter Peine en hij wenkte ons met de armen.

„Zeg, kom jij maar liever hier, als je ’n hart in je lijf hebt! antwoordde Jan. — Ik zag, hoe Peter driftig de vuist balde en ons boos aankeek. Maar hij kwam niet bij ons. — Koppig stond hij daar — en toen draaide hij zich op eens om en stapte haastig weg! Wij jouwden hem uit, en riepen hem allerlei scheldwoorden na-. • • Ondertussen was onze ijsschots een poos netjes langs de wal gegleden. We stonden dicht naast elkaar en waren wat trots op onze dapperheid! Ik keek de rivier over, en zag duizenden grote en kleine stukken ijs wegdrijven in de richting van de zee- . •. Maar kijk! — nu had onze schots zich omgedraaid, — de punt was ver van de wal afgeweken, en een brede strook water gaapte er tussen! —

„Zeg, wat zullen we nou hebben?”

Verschrikt keek ik Jan Beijer aan.

„Och, hou je maar stil! — Straks stoot-ie wel weer tegen de wal!” zei Jan.

— In gespannen verwachting letten we nu op elke kleine beweging en zwenking van onze schots. De afgeronde zijde lag nu naar de kant van de weg, en de punt was al midden in de rivier! Daar stootte ze tegen een andere schots — een groot stuk brak er af! Doodsbleek van schrik pakte ik Jan bij de arm. Door onze lichamen voelden we duidelijk de schok van de stoot trillen.. •. Om Godswil — wat nu? Een waterstreep wel drie of viermaal zo breed

Sluiten