Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik maar aldoor naar de oeverstreep, die we door de nevel nog flauwtjes konden zien.

Nu zaten vader en moeder thuis in de warme kamer; vader met de krant, en moeder met haar naaiwerk bij de kachel; och, die konden zich niet voorstellen wat een ongeluk hun boven ’t hoofd hing! Zouden ze al ongerust beginnen te worden over mijn lang uitblijven ? — O, had ik ’t toch maar niet gedaan! Had ik toch maar naar Peter Peine geluisterd! Die gedachte kwam telkens terug. En Jan Beijer dacht zeker hetzelfde. Hij keek maar al naar de rand van het ijs, en hij was zo wit als krijt in z’n gezicht. — Daar — wat was dat?.... daar voor ons, in de nevel, vertoonde zich een zwarte vlek! Was ’t de pijler van een brug ? Dan waren we verloren! De schots zou er tegen stoten, en verbrijzeld worden. — Daar — een geluid! — Wat was dat? Riep daar iemand? — We kwamen dichter en dichter bij de zwarte plek. — Nee, dat kon geen pijler zijn! t Was een boot, en er zat een man in^die voorzichtig zijn weg zocht tussen de schotsen! — Hij kwam recht op ons aan! Ademloos keken we naar zijn bewegingen. Daar stootte zijn boot tegen onze schots. — De man in de boot bukte, en slingerde ons zijn ankerketting toe. Vlak voor mijn voeten viel hij neer.

„Pak aan!” riep hij. We bukten ons, en hielden krampachtig het anker vast.

„Nu gaan liggen!” kommandeerde hij, en gehoorzaam strekten we ons uit op het ijs. De ketting stevig vasthoudend, kroop ik nu op handen en voeten tot op de rand van de schots, en klemde me vast aan de boot.

De schipper boog zich ver over de rand van de boot en — hielp me er in klimmen! Toen kwam Jan Beijer aangekropen — en toen waren we allebei in de schuit, — „Drommels! dat was een zwaar stuk werk, zo tegen de schotsen in!” zei onze redder. — We staarden hem aan — en — t was Peter! Peter Peine had ons gered! —

Geen woord hebben we gezegd. Stil en verlegen hebben we in de schuit gezeten, en Peter heeft ons midden door ’t gedwarrel van de schotsen naar de wal gevoerd; en toen zijn we uitgestapt en Peter heeft de boot vastgelegd, en is toen tussen ons

Sluiten