Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook al vroegen, of de edele gravin wat scheelde, — nee niemendal, geen ander woord kreeg je d’r uit, edele heer, met permissie gezeid- • We vroegen, of we den dokter zouë laten kommen, maar mevrouw de gravin zei dat die haar toch niet zou kunnen helpen ... en toen we nog langer aandrongen, zei ze eindelijk: D’r zijn, Hagard en Maria, dingen, waartegen dokters niks kunnen doen- - - • Zoals de heer Ridder weet, sliep ik in de toren beneden en Maria een trap of twintig hoger, en nou op een nacht, terwijl ik wakker was, en ik zeker wist, dat ik de beneden deuren allemaal gesloten had, zodat de bedienden, die in ’t voorgebouw sliepen, d’r niet in konden komen, subiet niet- • • -

„Zei-die dat?” vroeg Dries.

„Natuurlijk, anders zou ’k het toch niet vertellen, waar? Nou ... toen hoorde ik-. - • — Hagard vertelt nog altijd, dat weten jullie! — toen hoorde ik zo n zacht, vreemd geluid, net of d’r iemand de trap opkomt, stil, stil, voetje voor voetje

O, heer Ridder, ik lag te rillen in mijn bed, bij ’t kraken van de trappen. —”

„Van de sténen trappen!” spotte Ko.

„Toen zaten d’r houten overheen!” fantaseerde Gert luchtig voort. „Ik lag te rillen in mijn bed en aan elk haar hing een zweetdroppel. • •. De stappen gingen naar boven, en ik hoorde de sleutel knarsen in de kamer van de edele gravin.... Verder heb ’k niets meer gehoord, maar ’k wier met zware hoofdpijn wakker-... ” „Een droom ’, zei de ridder somber, „of de gevolgen van een kan zwaar bier, Hagard!” „Ik zweer u, edele heer,” sprak Hagard, „ik ben al jaren geheel-onthouër— . ”

„Ha, ha!” lachten de jongens.

„Ik zweer u, dat ik mij niet bedrogen heb, en dat ik niet gedroomd heb- •.. Want ook Maria had de vreemde geluiden gehoord, en opzettelijk zijn wij de volgende dag samen naar mevrouw de gravin gegaan en hebben gevraagd of de edele vrouwe die nacht naar beneden was geweest- • •. Denk aan mijn belofte, Hagard, antwoordde Mevrouw, en daar dachten we toen om. Mevrouw, zei Maria toen, wie is er deze nacht dan boven geweest?. — En

Sluiten