Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graag gezien hebben! Vader was al een oude man, een heel oude man. Iedereen dacht dat hij Oeke’s grootvader was, maar dat was niet zo. Hij was wel degelijk Oeke’s vader.

Altijd als Oeke gevraagd had „Toe vader, laat mij de petéké (belast paardje) maar voortdrijven”, had vader het niet gewild, en dit had juist de nieuwsgierigheid geprikkeld van kleine Oeke om t vreemde bergland eens te zien. Meestal zien kustbewoners bij wijze van spreken meer van de wereld dan bergmensen, maar daar, waar Oeke woonde en zijn stam, was de zee woest en de branding hevig, zodat vreemde schepen er niet dikwijls binnen liepen en Oeke dus een kleine inlander was, die al heel weinig af wist van de dingen die er in de grote wereld gebeurden.

Daarom was hij dadelijk bereid geweest mee te gaan, toen de patrouille in zijn land kwam. Eerst was hij bang geweest voor de soldaten, maar later niet meer hoor!

Het huisje van vader en moeder was te klein en te „vies” geweest zeide men, maar in de andere grotere huizen uit de kampong hadden zij bij troepjes overnacht en Oeke had met een van hen gesproken en s avonds had hij naar de verhalen geluisterd die ze vertelden aan huis bij den „Pa bitjara , een aanzienlijken inlander, die door het gouvernement betaald werd, omdat hij zo knap was. Hij verstond er niet veel van, dat moest hij bekennen, maar toch begreep hij ze wel. Het was over jagen en schieten, over wilde zwijnen en herten, nou of hij het begreep! en als hij het niet goed vatte keek hij maar naar die vreemde wit en rode gezichten, die lachten en zo grappig beschenen werden door de flikkerende wasstokjes uit de pélen (oude kandelaar), want lampen hadden de mensen uit het land van Oeke nog niet.

Toen dan ook de patrouille weer terug ging en de sergeant tegen Oeke zeide „ga maar mee!” nu toen had Oeke grote lust en toen vader en moeder hoorden dat zij toevallig naar de plaats gingen, waar vader om de tien dagen op de markt kwam en dat Oeke bij de Hollandse heren misschien stal- of tuinknechtje zou kunnen worden, wel, toen hadden ze toegestemd, omdat ze hem nu toch meer in het bereik wisten dan ze eerst wel dachten.

Sluiten