Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar die onwezenlijke onderzeewereld. Hij dook naar de plaats, waar een reusachtige schelp van de wand uitstak.

Eensklaps zag ik uit een donkere grot achter hem een slangachtig voorwerp, zo dik als een boomtak van behoorlijke omvang, vooruit schieten, en zich om ’s mans been kronkelen. Bijna op hetzelfde ogenblik verscheen een tweede vang-arm en wond zich om het middel van den duiker. Ik kon duidelijk de uitdrukking van kinderlijke verbazing zien op het gelaat van den donkeren reus, terwijl hij zocht naar zijn vijand, waarvan het lichaam in de donkere schaduw van de koraal-wand verborgen bleef.

Met een kreet van schrik wilde ik de zeekijker aan Manoe overhandigen. Maar diens doordringende ogen, die elke beweging van zijn broer hadden gevolgd, zagen reeds wat beneden hem gebeurde. In een ondeelbaar ogenblik had hij een gewicht genomen, dat zich op de bodem van ons bootje bevond, was daarmee over de rand der kanoe gesprongen, en daalde met de snelheid van een steen in een wolk van luchtbellen omlaag. Ik had zijn wild-uitgestoten

woorden opgevangen eer hij weg dook: „Octopus! in Vairoea

zijn t de grootste van de wereld! mijn oom werd jaren geleden

door een hunner gedood

* *

Ik heb toen een strijd op leven en dood tussen mensen en een zeemonster aanschouwd, zoals ik nooit weer hoop bij te wonen.

De eerste duiker, Tetoea, was al meer dan een minuut onder water. Zijn broer Manoe naderde de plek, waar hij zich bevond, zijn mes in de hand. Met enkele arm-slagen bevond hij zich aan Tetoea’s zijde. Op dat ogenblik had de octopus zijn schuilplaats verlaten. Hij had genoeg armen, om het ook met zijn tweeden aanvaller klaar te spelen! Ik zag een exemplaar, zo groot als ik nog nooit gezien had. Het monster-lichaam was roodachtig bruin; een brede bek, ongeveer als een papegaaiensnavel, hing aan de voorkant van het weke lijf, happende en zuigende bewegingen makende, ’t Was een afzichtelijk uiterlijk! De ogen, zo groot als ronde schoteltjes, lagen ter weerszijden van de mond-spelonk, starend als een

Sluiten