Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan klonk er van de kroonlijst af Op eens een zacht geluid:

Dat was de herder — werkelijk!

Hij speelde op zijn fluit.

Eerst klonk het zacht, zooals de wind Door ’t voorjaarsloover blaast;

Dan keek de kleine herderin Verlegen en verbaasd;

Maar weldra klonk er voller toon, Een kleine melodie,

En eind’lijk blies de herdersknaap Verheugd den Pas van drie!

Het slanke herderinnetje Nam vlug haar kleed bijeen,

Zij streek haar krulletjes op zij, Bewoog het linkerbeen,

En na een kleine aarzeling Werd sierlijk, vlug en net,

Het witte muiltje met den strik Een pas vooruit gezet.

De herder blies maar lustig voort, Wie zag er mooier kans?

Het kleine herderinnetje Bereidde zich ten dans.

Ze trippelde den schoorsteen langs, Ze stapte heen en weer,

Ze draaide op haar hakjes rond En boog en wuifde zeer.

Ze huppelde van links naar rechts, De handen in de zij;

Ze ging haar trouwen muzikant Al lachende voorbij.

Sluiten