Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorliet, dan vreesde hij ’t ergste. Hij zelf, die hier tweemaal twintig jaar woonde, zou moeite hebben om hierheen te komen en t bootje te vinden, dat ginds aan de weg lag. „Wat ben je onrustig, Hanna,” zegt hij, „wou je iets?”

„Zou je nog niet eens gaan horen of je er door kunt, o! ik ben zo bang voor Jan,” zegt zij huiverend en dan werpt zij zich weer op de andere zijde.

En Bart gaat nog eens. Eerst tot de knieën door het water, voor hij het schuitje aan de weg bereikt. Maar na een half uur is hij terug. Noch over de Bloklaan, noch langs een andere weg wordt hij doorgelaten. Hij heeft gesmeekt en gebeden; een ogenblik heeft hij geweld willen gebruiken, maar gelukkig — hij bedacht zich. Aan de post waar hij ’t laatst kwam, heeft men hem meegedeeld, dat er een aanval verwacht werd. Toen voelde Smit het hart in zijn keel bonzen. Hij was niet bang, maar de hoop die hij had, dat zijn zoon, al was hij dan niet thuis, ten minste in ’t dorp in veiligheid zou zijn, vervloog; dat enige waarop hij steunde, voelde hij eensklaps onder zijn voeten wegzinken.

En wat zou er gebeuren op ’t Eendennest zelf? Was ’t zijn schuld? Voor t eerst voelde hij die vraag aan zich zei ven op zijn lippen komen.

„ t Gaat niet, zeide hij, toen hij thuis kwam en zich op een stoel liet neerzakken: „’t gaat niet; maar, wie weet! morgen... • hij zal in t dorp wel veilig zijn, hij is bijdehand genoeg.”

Goddank! ’t Was er uit. Maar misschien was ’t een leugen.

Bart wierp zijn doornatte jas uit en wiste de regen van zijn aangezicht. Hij dorst niet naar bed te gaan; aan slapen viel niet te denken. Zijn vrouw steunde. Het walmende ohepitje wierp een flauw licht op haar gloeiend gelaat. — O God! was ’t zijn schuld; had hij ’t Eendennest en wat daarbij behoorde te lief gehad?

Hoorde hij een kanonschot in de verte of kwam ’t geluid van die winddruk, die ’t dak deed kraken en ’t vlammetje der blikken lamp hier binnen zelfs deed bewegen? Hu! wat was het koud. Nieuwe zorg, nieuwe angst, bij die gewaarwording. Beneden van de stal heeft hij reeds de dekplanken en de beide stijlen opgestookt. Als

Sluiten