Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezen meewarig lachend aankijkt, „nou begrijp ik m’n eigen toch niet, hoe dat je al zo lang als kajuits-hofmeester vaart en hoe als dat je niet weet, dat ’n kemel of in ’t generaal ’n kommedant altoos ’n andere smaak heeft als het bladstil is zoals nou, of als dat het schip ’n mijl of negen of tien in de koers loopt. Als het ’n slechte gelegenheid is, dan laat ik mijn boel koken zo hard of zo langzaam als het van z n eigen wil, want al doe je dan nog zoveel je best.... ’t is toch ’n boom zonder vrucht. Als ’n schip niet vooruit gaat, dan is de kommedant z n smaak kwijt. • • • Net als dat zo’n ongepolitoerde bokkinees van een jongen.... wil je nou eens maken dat je de kombuis uitkomt, jij .... (Dit laatste tegen een jeugdig schepeling, die zich met oneerlijke bedoelingen op het territoir van den heer Panhof vertoont).

„Zie je,” vervolgt Panhof, en nu weer met hetzelfde philosophische glimlachje op zijn gelaat, „een schip in stilte is net als dat je n vuur hebt met nat hout: je wordt er miserabel bij, en daarom.... wel wat gaat het schip te keer (het lachje verdwijnt), k heb nog nooit op n schip gediend, dat zo beroerd akelig slingeren kon als deze* • • • Hou vast alsjeblieft, daar gaat m’n pannetje met zoete peren ja, schipper, ik....”

Hier treedt de schipper op, de oudste onderofficier, chef van de equipage, het hoofd van al wat zich vóór de mast beweegt. Deze scheeps-jupiter begint te donderen:

„Ik wou dan toch, kok, dat je die pannewinkel bij je in de kombuis hield.”

„Ja wel, schipper het komt ”

„Het komt, het komt.... Sluit je eigen dan op met je pannen en potten.... en blijf in de kombuis zitten, totdat je er weer uitkomt. •. • maar sta niet de hele dag als n oud wijf te kakelen* • • •

Daar is nu mijn hele kostelijke dek net zo als dat het van

morgen geschrobd is.... ”

„Och schipper, het zijn maar zoete peren....”

„Zoete peren? Wat, zoete peren Vet is het, allemaal vet

Eh.... bootsmaat Wommers!”

Bootsmaat Wommers (korporaalsrang) was juist bezig met enige

Sluiten