Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ook theekopjes te wassen, en indirect ten gevolge der windstilte een haal om zijn oren heeft gekregen, zodat hij nu, waarschijnlijk als een uiting van zijn onplezierigheid, bezig is, met een stok in het kippenhok te roeren; waardoor zulk een zenuwachtig gekakel ontstaat, dat de officier van de wacht naar boven komt, en, helaas, juist op het ogenblik dat bewuste jongen van den schipper een kastijding ontvangt.

Dat treft zeer ongelukkig, want meneer Oostlandt, de officier van de wacht (de jongste officier), is ultraphilanthroop, en ofschoon de schipper en hij anders veel van elkaar houden, geeft het punt van kastijding tussen hen altoos aanleiding tot woordenwisseling.

„Ja meneer,” zegt de schipper, „zo’n jongen weet van de warmte niet wat hij doen zal, en nu zit zo’n aap de hoenders het leven bitter te maken. ’

De schipper wordt door meneer Oostlandt verzocht „eens even hier te komen,” en er volgt nu een gesprek, na afloop waarvan meneer Oostlandt bij zichzelf vindt, dat, al is hij dan misschien jong officier, hij toch zorgen moet dat de schipper, als is die dan ook een zeer oud onder-officier, toch altoos beneden hem blijft; zijnde anders zijn positie als bevelvoerend officier van de wacht ten enenmale een onmogelijkheid; zodat hij dan ook besluit (ofschoon het hem spijt), straks met den 1 en officier, meneer Van der Werf, over dit punt te spreken.

Met dit plan in zijn hoofd komt meneer Oostlandt op de kampagne, en dat wel juist op het ogenblik dat de 1 e officier daar ook arriveert, nog altoos denkende over zijn voornemen om, wegens onaangenaamheden met den kommandant, dadelijk na het binnenkomen van de Tromp zijn overplaatsing te vragen.

„Wat was dat voor manier om iemand te behandelen? Terwijl men geheel gewoon met elkaar staat te praten in eens met zo’n deftigheid: „Meneer Van der Werf, wilt u de zeilen maar laten bergen.” (In zijn gedachten ziet meneer Van der Werf den kolonel nog voor zich staan). Wat is dat nu voor ’n order? De zeilen bergen! Wel, als meneer Van der Werf zich niet vergist, dan ligt er daar een briesje op het water; wel zeker, kijk maar, je kunt het duidelijk

Sluiten